Máy hút mùi

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS019

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS019

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS018

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS018

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS017

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS017

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS016

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS016

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS015

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS015

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS014

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS014

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS013

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS013

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS012

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS012

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS011

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS011

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS010

Máy hút mùi nhà bếp cao cấp MHMCC_MS010

Hãng sản xuất – Kiểu dáng Hút mùi ống khói Màu sắc Đa màu sắc Tốc độ hút (m3/giờ) – Độ ồn(dB) – Đèn báo Hệ thống đèn HALOGEN: – Động cơ Tuốc bin đôi 3 tốc độ Đặc điểm